Traps ミニバッグ v3(三色)を追加しました。

Traps Mini Bag v3 [ethnic01] - ミニバッグ v3(エスニック01)
http://trapsbkk.ocnk.net/product/207

Traps Mini Bag v3 [ethnic02] - ミニバッグ v3(エスニック02)
http://trapsbkk.ocnk.net/product/208

Traps Mini Bag v3 [ethnic03] - ミニバッグ v3(エスニック03)
http://trapsbkk.ocnk.net/product/209